Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki DEKPOL Sp. z o.o.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl