Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji skarbowych PS0721.

Z dniem 30  marca  2016 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria obligacji skarbowych PS0721.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl