Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 25 lutego 2016 roku zostanie wprowadzona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl