Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2018-11-16
Wartość otwarcia:
Wartość: 1809.08
Zmiana: -0.26 (-0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1807.35
Zmiana: -1.99 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl