Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-04-18
Wartość otwarcia:
Wartość: 1852.12
Zmiana: +0.66 (+0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1851.52
Zmiana: +0.06 (+0.00%)
zobacz szczegóły >

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl