Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl