Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 25 lutego 2016 r. seria Y obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl