Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

Informujemy, że do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 10 lutego 2016 roku zostanie wprowadzona seria A15 i B15 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl