Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I i I1 (zasymilowanych pod kodem ISIN PLALIOR00136) obligacji na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl