Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.

Od dnia 19 stycznia 2016 r. seria R obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl