Strona głównaAktualności

Komunikat BondSpot S.A. dot. harmonogramu dnia obrotu na RRP

Uprzejmie informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego uchwalone Uchwałą 15/15 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 23 listopada 2015 r.
Zgodnie z tymi zmianami, od dnia 1 stycznia 2016 r. zawieranie transakcji na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. odbywać się będzie w dniach obrotu w godzinach 9.00 – 17.00.
Ponadto informujemy, że godziny dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu pozostają bez zmian tj. 9.00 – 17.00.