Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki KERDOS GROUP S.A.

W związku z nieopublikowaniem przez spółkę KERDOS GROUP S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał roku 2015, uchwałą nr 225/O/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16.11.2015 r. zawiesza się obrót obligacjami serii I oznaczonymi kodem PLHGNKA00168 spółki KERDOS GROUP S.A na rynku ASO organizowanym przez BondSpot.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl