Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki CAPITAL PARK S.A.

Od dnia 14 sierpnia 2015 r. obligacje na okaziciela serii F wyemitowane przez spółkę CAPITAL PARK S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl