Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii A spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl