Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki American Heart of Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu w dniu 26 czerwca 2015 r. i umorzeniem obligacji serii D i E spółki American Heart of Poland S.A. oznaczonych kodami: PLAMRHP00026 i PLAMRHP00034, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.