Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 27 maja 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLROBYG00149 wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 9 do 22 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl