Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela wyemitowanych przez KREDYT INKASO S.A.

Od dnia 29 maja 2015 r. seria X obligacji na okaziciela wyemitowanych przez KREDYT INKASO S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl