Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-05-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 2015.49
Zmiana: +0.98 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2015.41
Zmiana: +0.90 (+0.04%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na rynku ASO obligacjami Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Decyzją Dyrektora Biura Nadzoru Rynków z dnia 14/05/2015 w związku z błędnie wyznaczonym oprocentowaniem dla obligacji serii K spółki Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w trzecim okresie odsetkowym zawiesza się obrót obligacjami oznaczonymi na rynku ASO organizowanym przez BondSpot S.A symbolem KI10517 (PLKINS100019) w dniu 14 maja 2015 r. od godziny 9:50 do końca dnia obrotu.