Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GNB AUTO PLAN Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 25 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela oznaczonymi kodem PLGNBAP00012 wyemitowanymi przez GNB AUTO PLAN Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w dniach od 7 do 16 kwietnia 2015 r.