Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 5 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii I wyemitowanymi przez BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 17 marca 2015 r.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl