Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-05-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 2015.49
Zmiana: +0.98 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2015.41
Zmiana: +0.90 (+0.04%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 5 marca 2015 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii I wyemitowanymi przez BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 17 marca 2015 r.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl