Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-12-10
Wartość otwarcia:
Wartość: 1917.81
Zmiana: -1.27 (-0.07%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1917.48
Zmiana: -1.60 (-0.08%)
zobacz szczegóły >

Podsumowanie Roku 2014 na rynkach prowadzonych przez BondSpot S.A.

Warszawa, 19 lutego 2015 r.

 

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2014 r.

 KOMUNIKAT

 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczysta Gala –   Podsumowanie Roku Giełdowego 2014

• Podczas Gali emitentom, członkom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród, w tym nagrody BondSpot S.A.

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in.: Wojciech Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Tadeusz Aziewicz, Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Nagrody na rynku obligacji CATALYST:

PZU FINANCE AB za największą wartość debiutu na Catalyst w 2014 roku
Dom Maklerski mBanku S.A. za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2014 roku
Dom Maklerski PKO BP S.A. za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2014 roku
mBank S.A. za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2014 roku
Noble Securities S.A. za wprowadzenie największej liczby serii obligacji korporacyjnych na Catalyst w 2014 roku
mBank Hipoteczny S.A. za największą aktywność na rynku listów zastawnych w 2014 roku
Bank PEKAO S.A. dla organizatora emisji za największą wartość wprowadzonych obligacji pozostających w obrocie na rynku Catalyst

Nagrody na rynku Treasury BondSpot Poland:

ING Bank Śląski S.A. za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2014 roku
ING Bank Śląski S.A. za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2014 roku
Bank Handlowy w Warszawie S.A. dla lidera market making na Treasury BondSpot Poland w 2014 roku

Organizatorem Gali – Podsumowanie Roku Giełdowego 2014 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami Gali byli: BondSpot S.A. i Grupa KDPW.

gpw-008.jpg

gpw-122.jpg

gpw-010.jpg