Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria E14 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl