Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.

Od dnia 19 stycznia 2015 r. seria D obligacji na okaziciela spółki OT LOGISTICS S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl