Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OB0716

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2015 r. do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OB0716. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0716, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 13 stycznia 2015 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0716. Obligacje oznaczone są przez KDPW kodem PL0000107926.