Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-09-13
Wartość otwarcia:
Wartość: 1901.81
Zmiana: -3.57 (-0.19%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1900.21
Zmiana: -5.17 (-0.27%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami ROBYG S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 16 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii G wyemitowanymi przez ROBYG S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot począwszy od dnia 30 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl