Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-07-22
Wartość otwarcia:
Wartość: 1893.36
Zmiana: +0.43 (+0.02%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1894.47
Zmiana: +1.54 (+0.08%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 19 grudnia 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez CAPITAL PARK S.A. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w okresie od dnia 22 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl