Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela MURAPOL S.A.

Od dnia 13 listopada 2014 r. seria M, N, O obligacji na okaziciela MURAPOL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl