Strona głównaAktualności

BANK ZACHODNI WBK S.A. kolejnym członkiem Regulowanego Rynku Pozagiełdowego oraz Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Uprzejmie informujemy, iż członkiem Regulowanego Rynku Pozagiełdowego oraz Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot będzie spółka BANK ZACHODNI WBK S.A. działająca na rachunek klienta.
Data rozpoczęcia działania Członka BANK ZACHODNI WBK S.A. została została wyznaczona na chwilę zarejestrowania przez właściwy sąd podziału spółki DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. przez przejęcie przez spółkę BANK ZACHODNI WBK S.A. części przedsiębiorstwa tego domu maklerskiego służącej do prowadzenia działalności maklerskiej.

Więcej informacji w sprawie dopuszczenia i wyznaczenia daty rozpoczęcia działania na www.gpwcatalyst.pl