Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-01-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1902.29
Zmiana: +0.84 (+0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1899.31
Zmiana: -2.14 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Zawieszanie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami GRANIT-COLOR Sp. z o.o.

W związku z wnioskiem emitenta z dnia 29 października 2014 r. o zawieszenie obrotu dłużnych instrumentów finansowych, podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela serii A wyemitowanymi przez GRANIT-COLOR Sp. z o.o. na rynku ASO organizowanym przez BondSpot w okresie od 31 października 2014 r. do 7 listopada 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl