Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-05-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 2015.49
Zmiana: +0.98 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2015.41
Zmiana: +0.90 (+0.04%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu na Catalyst obligacji spółki WZRT-ENERGIA S.A.

W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2013 i raportu półrocznego za pierwszą połowę roku 2014, spełniającego wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanowił zawiesić od dnia 3 października 2014 r. obrót w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki WZRT-ENERGIA S.A., oznaczonymi kodem „PLWZRTE00013”.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl