Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 27 sierpnia 2014 r. zostanie wprowadzona seria HPA23 hipotecznych listów zastawnych na okaziciela wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl