Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Od dnia 8 sierpnia 2014 r. seria P obligacji na okaziciela spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl