Strona głównaAktualności

TBS Poland - zmiana listy bazowych SPW będących przedmiotem obrotu na rynku.

Informujemy, że z dniem 14 lipca 2014 r. zostanie zmieniona lista bazowych obligacji skarbowych.

Zmiana polega na:
- dodaniu do listy obligacji DS0725.

Lista obligacji bazowych obowiązująca od dnia 14 lipca 2014 r.:
Tabela_benchmark_07072014.jpg