Strona głównaAktualności

Jeden fundusz zabezpieczający dla ASO GPW i ASO BondSpot

Warszawa, 30 czerwca 2014 r.

Jeden fundusz zabezpieczający dla ASO GPW i ASO BondSpot

KOMUNIKAT
 

• BondSpot, GPW oraz KDPW_CCP utworzyły wspólny fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu (ASO)

• Połączenie funduszy pozwoli Uczestnikom KDPW_CCP na obniżenie obciążeń związanych z wpłatami do dwóch różnych funduszy zabezpieczających ASO, a także kosztów administracyjnych związanych z bieżącym ewidencjonowaniem wpłat

1 lipca 2014 r. rozpoczyna funkcjonowanie wspólny fundusz zabezpieczający dla ASO GPW i ASO BondSpot. Fundusz powstanie na podstawie umowy podpisanej 5 marca br. Przewiduje ona utworzenie nowego funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot. Wspólny fundusz powstanie w miejsce dwóch funkcjonalnie i prawnie wyodrębnionych funduszy zabezpieczających rozliczanie transakcji zawartych w tych systemach, które zostaną zlikwidowane.

W wyniku utworzenia nowego funduszu, transakcje zawarte w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot będą gwarantowane tym samym funduszem zabezpieczającym, co w żaden sposób nie zmniejszy poziomu, czy jakości gwarancji ich rozrachunku.

Połączenie funduszy zabezpieczających ASO pozwoli także na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym, a w szczególności zarządzaniem środkami finansowymi w przypadku niewypłacalności Uczestnika Rozliczającego. Połączenie funduszy zabezpieczających ASO jest naturalnym następstwem procesu rezygnacji z funkcjonalnie wyodrębnionych części funduszu rozliczeniowego, na rzecz jednego funduszu rozliczeniowego (jedna masa majątkowa), gwarantującego rozliczenia na rynku regulowanym. Transakcje zawarte w alternatywnych systemach obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot będą gwarantowane jednych funduszem zabezpieczającym.