Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-11-08
Wartość otwarcia:
Wartość: 1908.04
Zmiana: -2.14 (-0.11%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1906.47
Zmiana: -3.71 (-0.19%)
zobacz szczegóły >

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowane przez KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot działającego w ramach Catalyst zostały wprowadzone obligacje na okaziciela serii K wyemitowane przez KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl