Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO obligacji na okaziciela spółki AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Od dnia 30 czerwca 2014 r. obligacje na okaziciela serii I, wyemitowane przez spółkę AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl