Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki mBank Hipoteczny S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria HPE7 hipotecznych listów zastawnych wyemitowana przez mBank Hipoteczny S.A.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl