Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Od dnia 30 kwietnia 2014 r. obligacje na okaziciela serii D spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. będą notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl