Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki "WRATISLAVIA-BIO" Sp. z o. o.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria D obligacji na okaziciela spółki "WRATISLAVIA-BIO" Sp. z o. o.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl