Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki PKO FINANCE AB (publ).

Od dnia 10 kwietnia 2014 r. seria 5 obligacji na okaziciela spółki PKO FINANCE AB (publ). będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl