Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Z dniem 28 marca 2014 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria E13 i F13 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl