Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu w ASO obligacji serii E spółki BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Informujemy, iż w związku z nabyciem przez Emitenta i umorzeniem w dniu 27 lutego 2014 r. obligacji serii B wyemitowanych przez BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oznaczonych kodem PLBSTII00020, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.