Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-11-08
Wartość otwarcia:
Wartość: 1908.04
Zmiana: -2.14 (-0.11%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1906.47
Zmiana: -3.71 (-0.19%)
zobacz szczegóły >

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN.

Z dniem 18 marca 2014 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria A13 obligacji na okaziciela GMINY BARCIN.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl