Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2019-07-22
Wartość otwarcia:
Wartość: 1893.36
Zmiana: +0.43 (+0.02%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1894.47
Zmiana: +1.54 (+0.08%)
zobacz szczegóły >

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BARCIN.

Z dniem 18 marca 2014 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria A13 obligacji na okaziciela GMINY BARCIN.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl