Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2020-01-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1902.29
Zmiana: +0.84 (+0.04%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1899.31
Zmiana: -2.14 (-0.11%)
zobacz szczegóły >

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ BRZESKO.

Z dniem 27 lutego 2014 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria A13 obligacji na okaziciela GMINY BRZESKO.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl