Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Od dnia 26 lutego 2014 r. seria J obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl