Strona głównaAktualności

Treasury BondSpot Poland - Nadzwyczajna zmiana portfela TBSP.Index

W związku z przekazaniem w dniu 3 lutego 2014 r. przez OFE do ZUS obligacji skarbowych stanowiących znaczny udział w portfelu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), które po nabyciu przez Skarb Państwa zostaną umorzone, BondSpot S.A. informuje, że po zakończeniu dnia obrotu w dniu 4 lutego 2014 r. zostanie przeprowadzona nadzwyczajna zmiana portfela TBSP.Index.

Nowy skład portfela indeksu (obowiązujący od 5 lutego 2014 r.):
Tabela_0402014.jpg
*udział wg kursów fixingowych z dnia 3 lutego 2014 r. z uwzględnieniem narosłych odsetek

Dodatkowe informacje:
Dział Rozwoju i Analiz, mail: dria@bondspot.pl