Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu obligacjami spółki ROBYG S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 17 grudnia br. podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii G spółki ROBYG S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w okresie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 15 stycznia 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl