Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu obligacjami spółki KOFOLA S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami na okaziciela  oznaczonych kodem PLHOOP000077, spółki KOFOLA S.A. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot począwszy od dnia 10 grudnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl