Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO BondSpot (Catalyst) obligacji na okaziciela oraz obligacji na okaziciela zamiennych na akcje spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzone zostały obligacje na okaziciela zamienne na akcje oraz obligacje na okaziciela serii E spółki WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl