Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki GRANIT-COLOR Sp. z o.o.

Od dnia 19 listopada 2013 r. seria A obligacji na okaziciela spółki GRANIT-COLOR Sp. z o.o. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl