Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu w ASO obligacji serii B spółki RONSON EUROPE N.V.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 18 października 2013 r. obligacji serii B spółki RONSON EUROPE N.V. oznaczonych kodem PLRNSER00029, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.