Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.

Od dnia 16 października 2013 r. seria C obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl